Aardenburg - 2014
Locatie
WAASMUNSTER
door praktische overwegingen konden op het oude kerkhof geen vlaggenmasten geplaatst worden. Hier heb ik met een zeildoek gewerkt.

De kerktuin van de Sint-Baafs is waarschijnlijk de meest markante locatie van Aardenburg. En juist op deze plaats waar meer dan 2000 jaar geleden een Romeins castellum was gevestigd, en nog eens 5000 jaar eerder tijdelijke jachtkampen van nomadische ja- gers lagen, heeft conceptueel kunstenaar Martin Jolly een groot zeildoek van 4 x 4 meter gespannen waarop de voornamen van de inwoners van Aardenburg alfa- betisch vermeld staan. Met deze monumentale naam - vlag verwijst de kunstenaar naar de identiteit en de samenhorigheid van de Aardenburgers. Door deze ar- tistieke ingreep te accentueren, verschaft hij hen als het ware een vaste stek in de gemeentelijke geschiedenis. Geef de gemeente een beeld. Geef een beeld van zijn inwoners , is zijn achterliggende basisidee. In de conceptuele kunst ligt de betekenis van een kunstwerk vooral bij de idee, die veelal vervat is in het herover- wegen van percepties. Martin Joly’s affiniteit met taal, taalfilosofie en linguďstische  eigenschappen is exem- plarisch voor zijn kunst en zijn schrijven. Want ook als dichter profileert hij zich. Zijn environments, film- en vi- deoprojecties, fotowerken en installaties concentreren zich veelal op de vraag naar de betekenis van kunst. Wanneer is iets kunst, wat maakt haar waarde uit, hoe complex is de relatie tussen artistieke productie en sy- stemen van receptie en distributie, wat is de rol van het museum en de curator, kan kunst de wereld redden, …

 

Freddy Huylenbroeck

curator

galerie ID+ Hamme.

rear1703.gif mywebsite2020004001.gif
Vlaggenproject
Home