Noot : er wordt enkel de voornaam of voornamen gebruikt om in orde te zijn met de wet op de privacy.
Realisaties :
WAASMUNSTER (2013)
AARDENBURG - NL (2014)

Participatie, een mooi woord.
Het is mijn bedoeling met dit project het individu, in het algemeen, en de inwoner van een dorp of stad of gemeenschap in het bijzonder op de voorgrond te plaatsen.
In lange speeches worden grote woorden gebruikt, maar ik dacht dat het directer, tactieler kon. Uw naam zien als onderdeel van het gebeuren streelt dan toch de ijdelheid en wie ziet niet graag zijn naam vermeld.

 

Op vlaggen, wimpels zet ik alle namen van de inwoners, of leden van een groep.  Ze worden als dusdanig erkend en vereenzelvigen zich met het gebeuren die de vlaggen als het ware een gezicht geven, men wordt een deel van  het gebeuren.

 

Overal zie je de mensen komen om hun naam te zoeken.  De namen zijn van oud naar jong gerangschikt, op het einde wordt er een vrije ruimte voorzien om de nieuwkomers bij te schrijven.  Overleden personen blijven staan. 

 

De vlaggen mogen geen tijdelijk gebeuren zijn. Jaarlijks wordt op dezelfde dag, ter gelegenheid van een plaatselijk gebeuren, een nieuwe versie gemaakt. Alle versies worden bijgehouden in het archief. Zo blijft iedereen herinnerd.

 

Samen zullen we het project uitvoeren, contacteer mij voor verdere praktische afspraken.

Englisch
Vlaggenproject
rear1703.gif
Home