jolyeng019002.jpg
home
contact
video
foto
schrijfsels
tentoonstellingen
vlaggenproject

Lethe01

 

 

 

 

gij oude kromme rivier

dwingende verleider;

ge blijft me omhelzen;

opgeslorpt door

gevlochten beelden in het riet.

Die boom daar, tekent

landkaarten op hemelsblauw.

Ik hoor verhalen

in dikke stammen;

over liefde en dood,

tussen hoop en vete,

duivels op lichtstrepen,

dwergen en kettinghonden,

zij wandelen op ons pad.

De wind fluit hun woorden.

Lethe02

 

 

 

 

het is wringen en duwen

om mijn ding te vinden

midden schorren en slikken.

Ik verberg in mijn oude rivier

naamloze wrakken , verteerde

schuiten eens vol vlas en vilt

getrokken ladingen op de nerf

in het land naar de grote haven.

Ik lig nu verloren in het geraas

van de verlichte band

die boven de weiden rijst

een rij volle containers

uit de grote haven

naar iedere hoek.

 

Ik ben nu een wandelpad

met nummers en pijlen.

Het betonnen lint kijkt neer

op mijn geploeter.

Schrijfsels

Lethe03

 

 

 

 

ze lopen elk aan een kant

gaan samen de weg tussen

rijen bomen op bermen

om mij te bedwingen

 

“ik loop hier

jij daar”,

roepen ze om beurten

 

zij antwoordt

“ik loop hier

jij daar”,

 

hij antwoordt

“neen, wij lopen samen”

ze wuiven

 

blikken reiken verder

dan handen vermogen

wolken drijven schaduwen

 

“laat ons een brug bouwen”

dromen ze zonder bijlen,

zonder nagels, enkel met hoop

 

verder stappen

met de blik verbonden

op zoek naar sprokkelhout

 

-er is geen brug-, roep ik hen

-niemand durft

mij over te steken-

 

ze smeken om te ontmoeten

maar ik kan hen niet dragen

mijn wil is mijn zwakte

 

ze beproeven mijn draagkracht

proberen zonder te kennen

verlangen is geen kracht

 

ik roep om verder

te stappen naar de bron

-daar kan je versmelten-

 

haar kleed drijft als een blad

hij gelooft in zijn kracht

ik ben te diep

1
2
3
4
5
6